Akademisk erfarenhet

ATT LÄRA OCH LEVA

En bred allmänbildning är en bra utbildning men när det handlar om inlärning så vet jag att det inte bör begränsas till traditionella akademiska institutioner. Som person i mitt fält har jag haft möjligheten att lära mig från alla typer av källor: från mentorer, kollegor och även från de som inte arbetar i mitt fält överhuvudtaget.


Allt det här har hjälpt mig att bli den person jag är idag, och det är skälet till att jag uppskattar det så mycket.

Vill du veta mer? Hör av dig idag.

Sep. 2019 - Jun. 2021

Språk- och kommunikationsprogrammet 180hp

Mälardalens Högskola

Programmet leder till en kandidatexamen i svenska med inriktning inom kommunikation. Utbildningen gav mig grundliga kunskaper inom svenska och engelska, men även goda kunskaper inom kommunikation.

Jag har läst kurser i kommunikationsteori, textkommunikation, interkulturell kommunikation och lärt mig om språkets funktion i samhället. Detta innebär att jag fått en stor förståelse för hur språk fungerar i olika sammanhang och kan anpassa texter till olika mottagare och olika medier. Jag har också fått praktiska kunskaper i presentations- och argumentationsteknik.

Utöver detta har jag fördjupat mig vidare inom sociala medier, webbdesign, grafisk form och informationsdesign.

Kurser i urval:
- Engelska 1: språkfärdighet: 1 7,5hp
- Engelska 2: språkfärdighet 2 7,5hp
- Engelska 1: kommunikation 7,5hp
- Grafisk form 7,5hp
- Interkulturell kommunikation 7,5hp
- Kommunikation i arbetslivet 7,5hp
- Kommunikationsteori 7,5hp
- Projektledning 7,5hp
- Samhällets digitalisering 15hp
- Skriftlig kommunikation i teori och praktik 7,5hp
- Skrivande i ett medieperspektiv 7,5hp
- Språk och kön 7,5hp
- Svenska grammatik 7,5hp
- Textkommunikation 7,5hp
- Trendspaning i teori och praktik, 7,5hp

Jan. 2021 - Jun. 2021

Grundläggande affärsredovisning 7,5hp

Mälardalens Högskola

Kursen gav mig grundläggande kunskaper och förståelse om affärsredovisning och de regelverk som styr den löpande bokföringen och bokslutsarbetet. Under kursens fick jag lära mig företagsekonomiska begrepp, löpande bokföring, bokslutsarbete, bokslutsplanering och värderingsproblem vid upprättande av årsbokslut.

Stor vikt lades vid förståelse av årsredovisningen och centralt fokus på att förstå resultat- och balansräkningens inbördes förhållande. Kursen gav mig även verktyg för analys och tolkning av årsredovisningar.

Jun. 2020 - Aug. 2020

Research Frontiers in the Digitalization of Society 15hp
Informations- och kommunikationsteknik

Göteborgs Universitet

Kursen gav en bred översikt av den absolut senaste forskningen inom fältet, kopplat till fenomen som digital aktivism, RPA, artificiell intelligens, blockkedjor, agil transformation och öppna data. Världsledande forskare delade med sig av sina senaste forskningsresultat, och i kursen diskuterades konsekvenserna av den utveckling vi nu ser samt vad som kan tänkas ligga runt hörnet.

Aug. 2017 - Sep. 2018

Affärsutveckling mot besöksnäring

YrkesAkademin Falun

- Affärsekonomi
- Affärsjuridik
- Affärsmannaskap
- Affärsutveckling
- Besöksnäring och upplevelseindustri
- Business English & Cross Cultural - Communication
- Digital strategi och analys
- Hållbar utveckling
- Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap
- Lärande i arbete 1
- Marknadsföring och försäljning
- Produktutveckling och paketering
- Projektledning
- Revenue management

Mar. 2018 - Jun. 2018

Licensierad Personlig tränare

Sports Club Education (SAFE Education)

-

Dec. 2020 - Dec. 2021

Licensierad Kostrådgivare

Anki Sundin Kostrådgivning

-